Politika privatnosti

Politika privatnosti

Kada posećujete sajt DIRECT MEDIA United Solutions, može se dogoditi da nam poverite svoje podatke o ličnosti na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation). Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Prikupljamo dva osnovna tipa podataka. Podaci koje nam direktno ostavite Ovo su podaci koje nam ostavljate kada nam kontaktirate putem kontakt forme na sajtu ili putem e-mail poruke. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona. Cookie-ji i druge slične tehnologije Kada pristupate sajtu DIRECT MEDIA United Solutions, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bi dobili podatke o posećenosti web sajta DIRECT MEDIA United Solutions.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

DIRECT MEDIA United Solutions Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati prvenstveno u svrhu praćenja posećenosti web sajta kroz Google analitiku, kao i za direktno kontaktiranje u vezi sa ponudom u vezi sa uslugama DIRECT MEDIA United Solutions.

Kako koristimo Vaše lične podatke

DIRECT MEDIA United Solutions podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju dobijanja statistike posete web sajtu. Vaše lične podatke DIRECT MEDIA United Solutions čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. DIRECT MEDIA United Solutions kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme. Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, DIRECT MEDIA United Solutions će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

DIRECT MEDIA United Solutions može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:
  • Vašeg izričitog pristanka
  • Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa
Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja web sajta DIRECT MEDIA United Solutions, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima – suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje DIRECT MEDIA United Solutions nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa DIRECT MEDIA United Solutions i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti:
  • Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera sajta DIRECT MEDIA United Solutions
  • Partnerske softverske kompanije, poput kompanije DEV International iz Beograda, koja se bavi održavanjem web sajta DIRECT MEDIA United Solutions
  • Analitičke kompanije, poput kompanije Google LLC iz SAD, koja prati posećenost web sajta DIRECT MEDIA United Solutions kroz svoj servis Google Analytics

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima. U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na sajtu DIRECT MEDIA United Solutions (ova polisa). U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja. U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem zahteva koji treba da pošaljete na e-mail adresu data@directmedia.rs. Rukovalac i obrađivač Vaših podataka je Direct Media d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Srbija. Rukovaoca možete kontaktirati putem pomenutog e-maila.

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na sajtu DIRECT MEDIA United Solutions, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko e-mail adrese data@directmedia.rs.

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, DIRECT MEDIA United Solutions će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-mail adrese ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja sajta DIRECT MEDIA United Solutions. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.